ที่ตั้ง & แผนที่ &รูปภาพ

รีสอร์ทไทย-แบมบูเกสเฮาส์ ห่างจากตัวเมืองชะอำเพียง 7 กิโลเมตร   แวดล้อมไปด้วยชมชนชนบทและทัศนียภาพของภูเขาที่ไกลตาออกไป

thai bamboo thailand map cha-am

thai bamboo map of cha-am in thailand

รีสอร์ทแวดล้อมไปด้วยทุ่งนาและฟาร์มปศุสัตว์   เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวโดยจักรยานเสือภูเขา หรือโปรแกรมทัวร์จักรยานของเรา  ลัดเลาะไปตามถนนผ่านแนวต้นมะพร้าวสู่ทุ่งนาข้าวเขียวขจี  ผ่านหมู่บ้านเล็กของเมืองไทย  รวมทั้งเยี่ยมชมวัดที่อยู่ในชมชนชนบท